Beranda

Kamis, 28 Februari 2008

Ibadurrahmaan

Pengajian Hari Rabu 27 Febuari 2008
oleh : Prof.DR. Qomary Anwar, MA
Jam : 5.00 pagi

‘IBAADU RAHMAN

  • “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik(Al furqon:63).
  • Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.(Al furqon:64)
  • Dan orang-orang yang berkata:”Ya Tuhan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebiasaan yang kekal”(Al furqon:65).
  • Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman.(Al furqon:66)

Ibaadu rahman adalah manuia yang pengasih dan memiliki kemulyaan dan keluhuran budi pekerti yang agung atau selalu berusaha menumbuhkan sifat

kasih sayang dalam diri sehingga menjadi karakter kepribadiannya yang khas.

Dalam surat AL furqon ayat 63-66,ada 4 ciri yang menjadi karakter Ibaadu rahman,yaitu:

  • Adalah orang yang senatiasa berjalan diatas bumi dengan rendah hati,rasa simpati,dan penuh wibawa tidak angkuh dan tidak membanggakan diri.
  • Adalah orang yang selalu bertutur kata dengan sopan santun dan mampu menyesuaikan diri dengan siapa mereka berbicara.
  • Adalah orang yang dimalam hari senantiasa beribadah secara tulus kepada Alloh SWT dan selalu berintropeksi diri(taqqarruub illalloh)
  • Adalah orang yang senantiasa prihatin meskipun ibadah mereka begitu tinggi dan ahlaq mereka begitu mulia,hal ini diketahui dalam do’a/permohonannya kepada Alloh selalu teringat akan hari pembalasan,hisab dan pertanggung jawaban amal.

Tidak ada komentar: